Polikiroldegi eskakizuna / Demanda de Polideportivo


Mikel Baroja y Koldo Gregorio elaboraron un informe sobre la necesidad que tiene el centro de un espacio polideportivo cubierto y de una propuesta factible de solución.
Este documento fue presentado el día 25 de mayo de 2010 , por sus autores y la Presidenta de la Asociación, Mertxe Bascones a la Delegada del Departamento de Educación en Bizkaia, para que, haciéndose cargo del problema, pusiera en marcha las mecanismos para solucionarlo.
El documento está alojado en un espacio web al que se llega a través de este enlace Espero que sea de vuestro interés y que la gestiones tengan éxito.

Mikel Barojak eta Koldo Gregoriok Ikastetxeak polikirodegi bat edukitzearen beharrari buruzko txostenaren idatzi zuten.
Txosten hori egileek eta elkartearen presidenteak, Mertxe Bascones, 2010eko maiatzaren 25ean aurkeztu zioten Bizkaiko Hezkuntza Delegaritzan Delegatuari, berak, arazoa ikusirik, konponbideak jartzeko..
Dokumentua eskuratzeko, web gune batean dagoelako esteka sakatu behar da. Zuen interesekoa izango delakoan eta gestioak arrakastatsuak izan daitezela, agur bero bat

Comments (0)

Publicar un comentario