Aurkezpena / Presentación

GEU Guraso Elkarteak bere baitan biltzen ditu Unamuno Institutoko ikastetxe publikoaren ikasleen gurasoak. Hauxe izan nahi du: Gure seme-alaben eta euskal gizartearen euskalduntzea bultzatzen dituen elkartea. Guraso guztion partaidetzan oinarritutako elkartea. Ikastetxeko erabaki-gunetan parte hartzen duena.

La asociación de padres y madres de alumnos-as GEU17 del Instituto Unamuno de Bilbao pretende ser: Una asociación que potencie la euskaldunización de nuestros hijos e hijas y de la sociedad vasca en general. Una asociación que se base en la participación de todos los padres y madres. Una asociación con la que poder participar en los órganos de decisión del centro.

Comments (0)

Publicar un comentario