Urteko kuota / Cuota anual

Elkarteko kuota 10 € koa da eta la Caixako 2100 2356 4002 00132351 kontu korrontean irailean sartu behar da, institutu aurrean dagoen bulegoan , ikaslearen izen-abizenak adieraziz.

La cuota de socio es de 10 € que se ingresará en el mes de septiembre, en la cuenta de la la Caixa 2100 2356 4002 00132351 de la Caixa., oficina enfrente del instituto, indicando el nombre y apellidos del alumno-a.

Comments (0)

Publicar un comentario